08 sierpnia 2023
W jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał się
18 marca 2023
W dniu 14 marca 2023 roku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie odbyło
08 sierpnia 2023
Ubezpieczenie OC Wykonawcy

W jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał się m.in. ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3.500.000 zł. Otwarcie ofert miało miejsce 22 lutego 2022 r.

 

W toku badania i oceny ofert wykonawca odpowiadając na wezwanie w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, złożył podmiotowe środki dowodowe. Jednym z dokumentów była polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Wykonawca przekazał polisę w postaci dwóch plików. Treść pierwszego z nich wskazywała, że wykonawca jest ubezpieczony w okresie od 12 maja 2021 r. do 11 maja 2022 r. na sumę 3.400.000 zł. Z drugiego wynikało zaś, że od 8 kwietnia 2022 r. suma ubezpieczenia wzrasta do 3.500.000 zł.

 

Zamawiający uznał, że złożona polisa potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu, i wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.

 

Postępowaniem, w wyniku złożonego odwołania, zajęła się Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie.
W pierwszej kolejności Izba wyjaśniła, że „(...) warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione na dzień złożenia oferty, a stan ich spełnienia musi trwać przez całe postępowanie.

Powyższa zasada znajduje potwierdzenie w przywołanych wyżej przepisach ustawy Pzp,
w szczególności art. 125 ust. 3, z którego wprost wynika, iż składane przez wykonawców oświadczenie JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

 

Uzasadnienie ww. reguły znajduje umocowanie także w art. 126 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi, że jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia”.

 

Odnosząc się do, wynikającej z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, „aktualności” podmiotowych środków dowodowych, Izba zwróciła uwagę, że „(...) »aktualności« dokumentu nie można mylić z momentem,
w którym wykonawca winien spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczenia”.

 

Wyrok KIO z 23 maja 2022 r., sygn. akt KIO 1200/22).

 

Aktualności / BLOG

 

 

                  grupa doradcza

 
 

 

Zadzwoń do nas:

+48 726 395 654

08 sierpnia 2023
W jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał się
18 marca 2023
W dniu 14 marca 2023 roku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie odbyło

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by SKD grupa doradcza